OPATENTOWANE
PRODUKTY

Wiele naszych produktów jest zarejestrowane
w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej

«   1 2    »

Nazwa Pokrywka
Kod zgłoszenia U1
Numer zgłoszenia 98661
Kod ochrony Y1
Numer prawa wyłącznego 55155

Nazwa Pokrywka
Kod zgłoszenia U1
Numer zgłoszenia 99081
Klasyfikacja MKP B65D43/03
B65D85/72
B65D41/16

Nazwa Pojemnik
Kod zgłoszenia U1
Numer zgłoszenia 99082
Klasyfikacja MKP B65D85/72

Nazwa Pojemnik z pokrywką
Kod zgłoszenia U1
Numer zgłoszenia 99083
Klasyfikacja MKP B65D85/72
B65D43/03

Nazwa Koszyczek, zwłaszcza do słoików
Kod zgłoszenia U1
Numer zgłoszenia 99442
Kod ochrony Y1
Numer prawa wyłącznego 55330
Klasyfikacja MKP B65D25/14

Nazwa Pojemnik z widocznym zabezpieczeniem zamknięcia
Kod zgłoszenia U1
Numer zgłoszenia 103860
Kod ochrony Y1
Numer prawa wyłącznego 57863
Klasyfikacja MKP B65D 85/72
B65D50/08

Nazwa Pojemnik, zwłaszcza z tworzywa sztucznego z widocznym
 zabezpieczeniem zamknięcia
Kod zgłoszenia U1
Numer zgłoszenia 103863
Kod ochrony Y1
Numer prawa wyłącznego 57690
Klasyfikacja MKP B65D 85/72
B65D50/08
«   1 2    »