OPATENTOWANE
PRODUKTY

Wiele naszych produktów jest zarejestrowane
w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej

«   1 2    »

Przedstawione poniżej specyfikacje dotyczą naszych produktów znajdujących się w bazach danych Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i stanowiących przedmioty ochrony własności przemysłowej.

Nazwa Pojemnik zwłaszcza na produkty spożywcze
Numer zgłoszenia 3258
Numer prawa wyłącznego 5517
Klasyfikacja lokarneńska 0930

Nazwa Pojemnik na produkty spożywcze
Numer zgłoszenia 3259
Numer prawa wyłącznego 5537
Klasyfikacja lokarneńska 0903

Nazwa Pojemnik zwłaszcza na produkty spożywcze
Numer zgłoszenia 3261
Numer prawa wyłącznego 5536
Klasyfikacja lokarneńska 0903

Nazwa Pojemnik na produkty spożywcze
Numer zgłoszenia 3261
Numer prawa wyłącznego 5539
Klasyfikacja lokarneńska 0903

Nazwa Pokrywka na pojemniki z tworzyw sztucznych
Numer zgłoszenia 6205
Numer prawa wyłącznego 7753
Klasyfikacja lokarneńska 0907

Nazwa Pojemnik na środki spożywcze
Numer zgłoszenia 7066
Numer prawa wyłącznego 8459
Klasyfikacja lokarneńska 0903

Nazwa Pojemnik na środki spożywcze
Numer zgłoszenia 7485
Numer prawa wyłącznego 8817
Klasyfikacja lokarneńska 0903

Nazwa Opakowanie na środki spożywcze
Numer zgłoszenia 7834
Numer prawa wyłącznego 9186
Klasyfikacja lokarneńska 0903

Nazwa Pojemnik
Kod zgłoszenia U1
Numer zgłoszenia 98660
Kod ochrony Y1
Numer prawa wyłącznego 55149
Klasyfikacja MKP B65D21/02
B65D21/032
B65D8/00
B65D85/72
«   1 2    »